Deze pagina is alleen voor leden.

AVG Verklaring voor leden

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet schrijft voor dat je persoonsgegevens enkel mag gebruiken en bewaren voor een specifiek doel.

BigBand BlueTube vindt de privacy van haar leden erg belangrijk en werkt daarom graag mee om aan de nieuwe eisen te voldoen. Als vereniging doen wij er dan ook alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en we zijn transparant over de gegevens die we verzamelen en wat wij hiermee doen.

In het kader van de AVG zijn wij verplicht om aan te geven waarom wij jullie persoonsgegevens bewaren en hoe lang.

Van onze leden bewaren wij de volgende gegevens:

Persoonsgegevens
NAW-gegevens (voor zover bekend), telefoonnummer (voor zover bekend), e-mailadres, instrument.

Reden: Voor het vermelden van naam en instrument op programmaboekjes, en voor de communicatie over informatie met betrekking tot repetities, optredens en andere direct aan BlueTube gerelateerde informatie per telefoon, mail of per post.

Bewaartermijn: Na toestemming, tot beëindiging van lidmaatschap.

De lijst van spelers van BlueTube staat op de website. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor leden van BlueTube. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt.

Foto’s
BlueTube publiceert op de website foto’s. Het betreft foto’s van leden die gemaakt worden tijdens repetities en optredens. Deze foto’s worden gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website. We kunnen daarbij je naam vermelden.

Heb je bezwaar tegen het publiceren van je NAW-gegevens op het ledengedeelte van de site en/of het publiceren van foto’s op het openbare gedeelte van de site van BlueTube, dan verzoeken we je vriendelijk om dit per mail te laten weten aan onze secretaris. We zullen je gegevens dan conform jouw wensen verwijderen.